Collectieve sluiting buitenschoolse opvangen

Beste ouders,
De buitenschoolse opvangen zijn collectief gesloten op 31 oktober, 1 november en 2 november 2016.

Indien u op 3 en 4  november 2016 vakantieopvang wenst voor uw kind(eren), download hieronder dan een invulformulier
en bezorg dit uiterlijk 26 oktober 2016 terug aan de leidsters.

Met vriendelijke groeten,
Het opvangteam
           

Vrije plaatsen schooljaar 2016-2017

1ste leerjaar: 0

2de leerjaar: 1

3de leerjaar: 5

4de leerjaar: 2

5de leerjaar: 0

6de leerjaar: 15

Inschrijvingen 2016-2017

Er zijn 50 plaatsen vrij om in te schrijven in het eerste leerjaar.
Rekening houdend met het streven naar een sociale mix zijn er 22 plaatsen vrij voor indicatorleerlingen
en 28 plaatsen voor niet-indicatorleerlingen.

De inschrijvingen voor volgend schooljaar starten in onze gemeente op maandag 21 maart, afhankelijk van de situatie van uw kind -> voor praktische info eerste inschrijfdag op 11 april : zie hieronder 

PERIODE

WIE MAG INSCHRIJVEN?

WIE HEEFT VOORRANG?

Maandag 21/03

tem vrijdag 25/03

Alleen deze voorrangsgroepen ----------------->

Broer/zus (ook nieuw samengestelde gezinnen) van kinderen van
"De Lakerberg"

+ kinderen van personeel

Maandag 28/03

tem vrijdag 8/04

Paasvakantie = Geen inschrijvingen

Paasvakantie = Geen inschrijvingen

Maandag 11/04 tem vrijdag 22/04

Iedereen (tot de school volzet is)

 

Indicatorkinderen

* zie uitleg hieronder

Maandag 25/04 tem vrijdag 29/04

Geen inschrijvingen

Geen inschrijvingen

Vanaf maandag 2/05

Iedereen (tot de school volzet is)

Niemand heeft voorrang

 

Voor- en naschoolse opvang

Beste ouders,
De voor- en naschoolse opvang van "De Lakerberg" is bereikbaar op het nummer 0498/936884.

          

Schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit 2 delen:

  • een infobrochure opgemaakt per school
  • een algemeen deel opgemaakt voor de scholengemeenschap

Te raadplegen documenten:

  • pedagogisch project gemeentelijke scholen
  • tariefreglement gemeentelijke scholen
  • formulier akkoordverklaring schoolreglement en pedagogisch project
  • formulier schoolfactuur

            

Fotoarchief

Neem zeker eens een kijkje in ons fotoarchief...

fotoarchief