Inschrijvingen schooljaar 2017-2018

IS UW KIND AL INGESCHREVEN ?

 • alle kinderen die nu op onze school zijn ingeschreven, blijven ingeschreven. U moet dus NIETS doen.

NOG NIET INGESCHREVEN?

 • Is er al een broer of zus ingeschreven in onze lagere school " De Lakerberg" ?
  Dan heeft u VOORRANG om in te schrijven. U kan hem of haar komen inschrijven tussen 6 en 24 FEBRUARI 2017 tijdens de schooluren

De plaats op de lijst is niet afhankelijk van het tijdstip van aanmelden.

UITERLIJK OP 30 MAART KRIJGT U EEN BERICHT VAN TOEWIJZING OF WEIGERING

 • Heeft u een toewijzing voor onze school?
  Maak dan een afspraak om in te schrijven tijdens de schooluren. Dit kan van 18 april tot en met 10 mei
 • Heeft u geen ticket om in te schrijven?
  Dan moet u wachten tot de vrije inschrijvingen vanaf 29 mei. U kan dan alleen nog inschrijven zo lang er nog vrije plaatsen zijn.

OPGELET:

Inschrijven kan alleen door de ouders (of voogd) gebeuren. Vergeet niet het kids-ID en eventueel het bewijs van schooltoelage mee te brengen.

VRIJE PLAATSEN VOOR SCHOOLJAAR 2017 – 2018:

                                                                  Indicator                                 Niet-indicator

1e leerjaar:  50                                                21                                      29

2e leerjaar:    0                                                  0                                        0

3e leerjaar:    1                                                  1                                        0

4e leerjaar:    5                                                  5                                        0

5e leerjaar:    2                                                  2                                        0

6e leerjaar:    0                                                  0                                        0

Voorwaarden voor indicator:

 • Schooltoelage ontvangen.
  en / of
 • De moeder is niet in het bezit van een Belgisch diploma hoger secundair onderwijs.

MEER INFO NODIG?

Neem even contact op met de directeur, Koen Van De Paer: 011 49 23 91.

INFOAVOND op woensdag 25 januari 2017 om 20 uur casino Houthalen - Varenstraat 22A.

                

Vrije plaatsen schooljaar 2016-2017

1ste leerjaar: 0

2de leerjaar: 1

3de leerjaar: 5

4de leerjaar: 2

5de leerjaar: 0

6de leerjaar: 15

Voor- en naschoolse opvang

Beste ouders,
De voor- en naschoolse opvang van "De Lakerberg" is bereikbaar op het nummer 0498/936884.

Uren voor- en naschoolse opvang

maadag tot vrijdag:
  
van 07.00 uur tot 08.25 uur (op aanvraag vanaf 06.30 uur)
van 15.30 uur tot 18.00 uur (op aanvraag tot 18.30 uur)
woensdag: van 12.30 uur tot 18.00 uur (op aanvraag tot 18.30 uur)

Contact:

SophieNeyt@houthalen-helchteren.be (011/492363)

PatriciaVincken@houthalen-helchteren.be (011/492377)

Schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit 2 delen:

 • een infobrochure opgemaakt per school
 • een algemeen deel opgemaakt voor de scholengemeenschap

Te raadplegen documenten:

 • pedagogisch project gemeentelijke scholen
 • tariefreglement gemeentelijke scholen
 • formulier akkoordverklaring schoolreglement en pedagogisch project
 • formulier schoolfactuur

          

Fotoarchief

Neem zeker eens een kijkje in ons fotoarchief...

fotoarchief