Vrije plaatsen schooljaar 2016-2017

1ste leerjaar: 0

2de leerjaar: 1

3de leerjaar: 5

4de leerjaar: 2

5de leerjaar: 0

6de leerjaar: 15

Voor- en naschoolse opvang

Beste ouders,
De voor- en naschoolse opvang van "De Lakerberg" is bereikbaar op het nummer 0498/936884.

          

Schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit 2 delen:

  • een infobrochure opgemaakt per school
  • een algemeen deel opgemaakt voor de scholengemeenschap

Te raadplegen documenten:

  • pedagogisch project gemeentelijke scholen
  • tariefreglement gemeentelijke scholen
  • formulier akkoordverklaring schoolreglement en pedagogisch project
  • formulier schoolfactuur

            

Fotoarchief

Neem zeker eens een kijkje in ons fotoarchief...

fotoarchief